Metni Büyüt Metni Küçült
  ATÖLYE BAŞLIĞI KONUŞMACI (LAR) KURUM
1 Yerel Yönetimler, Engelli Algısı, Rol ve Sorumluluklar Doç. Dr. Salih RAKAP
Öğr. Gör. Sinan KALKAN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
2 Sesli Betimleme Atölyesi Doç. Dr. Nilgin TANIŞ POLAT Ege Üniversitesi
3 Yazılı Basında Engelli Haberlerinin Temsili: Hürriyet, Milliyet, Sabah Gazetesi Örneği Prof. Dr. Hamza ÇAKIR
Öğr. Gör. Deniz Elif YAVALAR
Erciyes Üniversitesi
4 Engelli Sporları: Sınıflandırma ve Sporcu Seçimi Prof. Dr. Nevin ERGUN Hacettepe Üniversitesi
5 Sanatla Terapi Nevin ERACAR  
6 3B ürün tasarımın “öğrenen profillerine olan etkisi ve engellilerle ilgili kazandıkları farkındalık Tûbâ Işık EROĞLU Adapazarı Enka Okulları
7 Konuşarak Engelleri Atlatmak Muna YENİOCAK  
8 Stres Yönetimi Filiz TÜFEK ARK Danışmanlık Merkezi
9 Engelsiz Turizme Yönelik Mevzuatın Değerlendirilmesi Prof.Dr. Özkan TÜTÜNCÜ Dokuz Eylül Üniversitesi
10 Açı Değişimi-Sanatsal bağlamda Bedensel ve zihinsel engellilerle çalışmanın öğrettikleri Hülya KARCI Mina-Farklılığı Yaşa Derneği (Almanya)
11 Ayrımsız Ve Katılımlı Yaşam İçin Sanat ve Spor Uğur DEĞİRMENCİOĞLU  
12 İlköğretim okulları ve Liselerde verilen Farkındalık Eğitiminin Değerlendirilmesi Tamer ÖZŞEKER
Tülin TOPUZOĞLU
 
13 Engelli Olmayanlar İçin “Engelli Farkındalığı Atölyesi Mustafa EROĞLU  
14 Görme Engelli Katılımcılar İçin Yaratıcı Drama Atölyesi Mustafa EROĞLU  
15 Müze Eğitiminde Görsel Sanatlar ve Farklı Gelişen Bireyler ve Engelsiz Müze Nihat ERDOĞAN Mardin Müzesi
16 Doğayı Fotoğraflıyorum Uğur AYDIN
Yrd. Doç Dr. Ali KORKMAZ
Erciyes Üniversitesi
17 Parasled Uçurtma  Atölyesi Mehmet Zahit MUNGAN
Nihat ERDOĞAN
Mardin Müzesi
18 Kök Baskı Atölyesi Nihat ERDOĞAN
Filiz SÜNNETÇİOĞLU
Deniz TUZKAN
 
Mardin Müzesi
19 Karagöz Asetat Tasvir Atölyesi   Mardin Müzesi
İzmir Engelsiz Sanat Derneği
20 Sözcüksüz Tamer ÖZŞEKER İzmir Engelsiz Sanat Derneği
21 Mimari Yapıda Engeli Bulma   İnşaat Mühendisleri Odası (Genç İMO)