Poster Bildiri Kuralları

Metni Büyüt Metni Küçült
POSTER BİLDİRİ HAZIRLAMA KURALLARI
1.    Poster, 70 x 100 cm boyutlarında dik ve tek parça olarak hazırlanmış olmalıdır. Poster sahipleri poster basımlarını kendileri yaptıracaklardır.
2.    Posterin sol üst köşesinde Engelsizmir 2016 Kongresinin logosu, sağ üst köşesinde ise poster bildiriyi hazırlayan kurumun (üniversite, kamu kurumu, araştırma enstitüsü vb.) logosu bulunmalıdır. Kongre logosu www.engelsizkongre.org adresinden indirilebilir.
3.    Posterler Times New Roman yazı karakteri ile hazırlanmalı, bildiri tam metninde olduğu gibi; ÖZET (Türkçe ve İngilizce), Anahtar Kelimeler, 1. GİRİŞ, 2. MATERYAL VE YÖNTEM, 3. SONUÇLAR ve TARTIŞMA, KAYNAKLAR gibi bölümlerinden oluşmalıdır. Bu kısımdaki font büyüklüğü, fotoğrafların ve grafiklerin çözünürlük ve büyüklükleri ile beyaz alana yazılacak olan tüm bilimsel içeriğin yerleştirilmesi yazarların isteklerine bırakılmıştır. Ancak görsel ögelerin çözünürlüklerinin yüksek olmasına dikkat edilmelidir.
4.    Yazar adları 36 punto olmalı ve unvan yazılmamalı. Posteri sunacak yazarın adının altı çizilmiş olmalıdır.
5.    Yazarların temsil ettiği kurumlar yazar isimlerinin altında yer almalı ve yazar isimlerinin üzerinde üstsel rakam ya da harflerle (dipnot şeklinde) kurumlar ilişkilendirilmelidir. Adres bilgileri 28 punto ve italik olarak yazılmalıdır.
6.    Poster başlığı 48 punto büyüklükte ve kalın (bold) olarak yazılmalıdır.   
7.    Posterin diğer başlıkları 24 punto büyüklükte ve kalın olmalıdır.
8.    Metin yazıları da 18 puntodan az olmamalıdır. 
9.    Poster metni ve tablo ve çizimler, 2 metre mesafeden kolaylıkla okunabilecek şekilde ve 1,5 satır aralığı kullanılarak tasarlanmalıdır.
10.    Alıntılar ve referanslar APA Formatına uygun olarak düzenlenmelidir.