Bildiri Çağrısı

Metni Büyüt Metni Küçült
III. ULUSLARARASI ENGELSİZMİR KONGRESİ VE FUARI
1-3 KASIM 2018

"ENGELSİZ ÜRETİM MODELLERİ VE İSTİHDAM"
 
Engelleri kaldırma konusunda İzmir’i Türkiye’deki diğer iller arasında bir adım öne çıkaran Engelsizmir Kongresi’nin üçüncüsü 1-3 Kasım 2018 tarihleri arasında düzenleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İZFAŞ organizatörlüğünde düzenlenecek olan Uluslararası Engelsizmir 2018 Kongresi’ne sizleri davet etmekten memnuniyet duymaktayız.  
2013 yılında “Engellilerin Kentsel Sorunları ve Çözümleri” ismiyle düzenlenen ilk kongrenin çıktısı olan “Kırmızı Bayrak” uygulaması Türkiye’de bir ilk olma niteliğini halen korumaktadır. “Engellilerin Sosyal Yaşama Katılımına Yönelik Yerel Politikalar” ismiyle 2016 yılında düzenlenen ikinci kongrenin çıktısı “İzmir Engelli Farkındalık Merkezi”nin de bir başka belediyede benzeri bulunmamaktadır. Başlangıcından bu yana iddialı bir şekilde devam eden Engelsizmir Kongre’sinin üçüncüsü “Engelsiz Üretim Modelleri ve İstihdam” ana teması altında 1-3 Kasım 2018 tarihleri arasında Fuar İzmir’de gerçekleştirilecektir.
Kongre hazırlık çalışmaları kapsamında; kongrenin ana temasını oluşturacak öneri ve fikirlerin paylaşıldığı, sivil toplum örgütleri, meslek odaları, üniversiteler ve kamu kurumlarından temsilcilerin katıldığı bir dizi toplantı düzenlenmiştir. Söz konusu toplantılarda getirilen öneriler ışığında Engelsizmir 2018 Kongresi’nin ana temasının “Engelsiz Üretim Modelleri ve İstihdam” olması noktasında fikir birliğine varılmıştır.
 
KONGRENİN AMACI
Engelsizmir 2018 Kongresi’nin temel amacı, engellilerin istihdamına yönelik engelsiz üretim modellerini, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanan örnekleri üzerinden inceleyerek, engelsiz üretim modelleri ve istihdam konusundaki farklı ve yararlı uygulamaların İzmir örneğinde hayata geçirilmesinin olanaklarını aramak ve istihdam konusunda da kentte ayrımsız bir yaşamın koşullarını tartışmaya açmaktır.

ULUSLARARASI ENGELSİZMİR 2018 KONGRESİ’NİN KONULARI
 • Engel gruplarına göre meslek alanları (iş analizi)
 • Engelsiz üretim modelleri
 • Engelli istihdamında iş güvenliği
 • Engelli istihdamı ve toplumsal cinsiyet
 • Engelsiz istihdamda paradigma değişiklikleri
 • İşyerinde engelli bireylerle iletişim
 • Engelli istihdamında iş doyumu
 • Engelli istihdamında mesleki rehabilitasyon
 • Engelli istihdam stratejileri ve belediyeler
 • Engelli istihdam stratejileri ve kamu kuruluşları
 • Engelli istihdamında mesleki eğitim
 • Bilgi-iletişim teknolojileri ve engelli istihdamı (Sanayi 4.0)
 • Engelli üretim modelleri konusundaki en iyi örnekler
 • Başarılı engelsiz girişim örnekleri
Kongre sunumları bildiri, poster sunum ve atölye çalışmaları şeklinde olacaktır. Kongre kapsamında bildiri çağrısına çıkılarak, kongrenin bilimsel kurulunca kabul edilen bildiri özetlerinin sahipleri sözlü sunum yapacaklardır. Ayrıca, ulusal ve uluslararası alanda tanınan uzmanların davetli konuşmacılar (keynote speaker) olarak katılımları sağlanacaktır. Bunun yanı sıra: poster bildiri ve atölye çalışmaları şeklinde verimli ve üretken bir paylaşım ortamı oluşturulacaktır. Kabul edilen sözlü bildiri ve poster bildirilerin tam metni, atölye çalışmalarının raporları ve fotoğrafları sempozyum kitabında yayınlanacaktır.   
 
ÖNEMLİ TARİHLER
Bildiri, poster ve Atölye özeti son gönderim tarihi:              15 Haziran 2018
Kabul edilen bildirilerin ilanı:                                                  20 Ağustos 2018
Bildirilerin tam metin gönderimi:                                            14 Eylül 2018
 
BAŞVURU KURALLARI
Başvurular, sadece e-posta adresi (bilgi@engelsizkongre.org) üzerinden yapılabilecektir.
Davetli konuşmacılar dışındaki sözlü bildiriler, poster bildiriler ve atölye önerileri için son özet gönderme tarihi, 15 Haziran 2018’dir.
Başvurular kapsamındaki öneriler Bilim Kurulumuz tarafından değerlendirilecektir. 
Başvuru sırasında, tercih edilen başvuru şekline göre (Sözlü Bildiri, Poster Bildiri veya Atölye Çalışması Önerisi) ilgili formun doldurulması gerekmektedir.
Birden fazla poster bildiri, sözlü bildiri veya atölye önerisi gönderilmek istenildiğinde, her bir bildiri-atölye önerisi için e-posta sistemi üzerinden yeni bir başvuru yapılmalıdır.
Kabul edilen poster bildiriler ve atölye çalışmaları, 20 Ağustos 2018 tarihinde web sitemizde yayınlanacaktır.
Poster bildiri, sözlü bildiri ve atölye çalışması öneri özetleri en fazla 250 kelimeden oluşmalı; öneride Türkçe ve İngilizce özet, çalışmanın başlığı, en fazla 5 anahtar sözcük (Türkçe ve İngilizce) ve yazarlara ilişkin bilgiler (isim, kurum, e-posta adresleri) yer almalıdır. Kongreye katılım ücretsizdir.
Atölye çalışması önerileri için web sitesindeki "Engelsizmir 2018 Kongresi Atölye Çalışması Öneri Formu"nun indirilmesi ve bu forma göre önerinin düzenlenmesi gerekmektedir.
Lütfen tablo içerisindeki bilgilere göre düzenleyeceğiniz Atölye Çalışma Önerisini de e-posta üzerinden gönderiniz.