Metni Büyüt Metni Küçült
ENGELSİZMİR 2016 İÇİN ORTAK AKIL BULUŞMASI
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilkini 2013 yılında uluslararası katılımla gerçekleştirdiği “ENGELSİZMİR Kongresi”nin ikincisi 2016 Kasım ayında düzenlenecek. “Engellilerin Sosyal Hayata Katılımını Artırmaya Yönelik Yerel Politikalar” başlığını taşıyacak kongre öncesinde geniş katılımlı ortak akıl toplantısı yapıldı.

Engellilerin sorunları ve çözümlerine yönelik çalışmalarla 2005 yılında “Engelli Dostu Belediye” unvanı alan, 2010 yılını ise “Engelliler Yılı” ilan eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilkini 2013 yılında düzenlediği ENGELSİZMİR Kongresi’nin ikincisi için hazırlıklara başladı. Engellilerin sorunlarına yönelik Türkiye’de ilk kez uluslararası düzeyde Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen kongre, önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek. “Engellilerin Sosyal Hayata Katılımını Artırmaya Yönelik Yerel Politikalar” başlığıyla düzenlenecek kongre öncesinde ‘ortak akıl toplantısı’ yapıldı. Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen ve kongrenin temelini oluşturacak öneri ve fikirlerin paylaşıldığı toplantıya sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, dernekler, üniversiteler, kamu kurumlarından temsilciler ile çok sayıda engelli katıldı.

10 ana başlıkta tartışıldı. Sunumların ardından ‘Eğitim-Öğretim’, ‘Fiziki Çevre’, ‘Ulaşım’, ‘Sağlık ve Rehabilitasyon’ ‘İstihdam’, ‘Farkındalık Oluşması’ (Toplumun Bilinçlenmesi), ‘Ayrımcılığın Kaldırılması’, ‘Bilgi-İletişim ve Haber Alma’, ‘Sosyal ve Siyasal Hayata Katılım’ ana başlıklarından oluşan masalarda katılımcılar fikir ve önerilerini paylaştı. Toplantıda paylaşılan fikir ve önerilerden hemen uygulanabilecek olanların hayata geçirilmesi, üzerinde çalışılması gerekenler için gerekli çalışmalar yapılarak uygulamalara ya da projelere dönüştürülmesi kararlaştırıldı. Kongre konusu olan fikir ve öneriler ise bildiri, panel, sempozyum ve atölyeler şeklinde kongrede ele alınacak. Yasa konusu olanlar için gerekli hukuki çalışmalar yapılarak öneri haline getirilip ilgili kurumlara iletilecek ve gelişmeler izlenecek. 2013 yılında “Engellilerin Kentsel Sorunları ve Çözümleri” başlığıyla düzenlenen kongrenin ardından Türkiye’de ilk kez engellilere yönelik oluşturulan stratejik planının güncellenmesinde, toplantıda üretilen fikir ve önerilerden yararlanılacağı bildirildi.

Fotoğraflar için tıklayınız.